Ing. Martin Singer

Bakalářská práce

Genderové role muže a ženy v reklamě

Gender status of man and woman in advertisement
Anotace:
Práce se zabývá vlivem genderu a genderových stereotypů na dnešní společnost s důrazem na využívání a zneužívání těchto stereotypů v médiích, marketingu a v reklamě. Práce se podrobněji zabývá sexismem v médiích a reklamě a s ním souvisejícím zobrazováním a využíváním nahoty a erotických motivů. V praktické části je realizován průzkum dotazníkovou (kvantitativní) metodou na nereprezentativním vzorku …více
Abstract:
The thesis deals with the gender inluence and gender stereotypes on present society. It focuses on the use and the abuse of these stereotypes in media, marketing and advertising. The thesis in details studies sexism in media and advertising, which is connected with portraying and using nude and erotic motives. The practical part contains a research which was realized by the method of a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Jan Kříž, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní