Bc. Lucie Patočková

Diplomová práce

Srovnání metod měření a validita hodnot potřebných pro přesný zábrus brýlových čoček

Comparison of measurement methods and necessary validity values for accurate lens grinding
Anotace:
Diplomová práce v teoretické části pojednává o centraci brýlových čoček a o následcích nepřesné centrace. Následují kapitoly o základních systémech a parametrech měření a rozměrů brýlových obrub, také uvedení do problematiky vztahu optický systém brýle – oko. Součástí teoretické části je systematika přizpůsobování a úpravy brýlí. Výzkumná část uvádí četnosti decentrací od požadovaného vstupního zadání …více
Abstract:
The diploma thesis is primary in theoretical part deals with a center of lens and consequences of inaccurate centring. The secondary chapters are about basic systems, parameters of measurement, size of lens frame and about optical system lens – eye. The last chapter of theoretical part is about finishing and adjustment of glasses. The research is focused on frequency of mistakes during grinding process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Severa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.