Bc. Lucie Patočková

Master's thesis

Srovnání metod měření a validita hodnot potřebných pro přesný zábrus brýlových čoček

Comparison of measurement methods and necessary validity values for accurate lens grinding
Abstract:
Diplomová práce v teoretické části pojednává o centraci brýlových čoček a o následcích nepřesné centrace. Následují kapitoly o základních systémech a parametrech měření a rozměrů brýlových obrub, také uvedení do problematiky vztahu optický systém brýle – oko. Součástí teoretické části je systematika přizpůsobování a úpravy brýlí. Výzkumná část uvádí četnosti decentrací od požadovaného vstupního zadání …more
Abstract:
The diploma thesis is primary in theoretical part deals with a center of lens and consequences of inaccurate centring. The secondary chapters are about basic systems, parameters of measurement, size of lens frame and about optical system lens – eye. The last chapter of theoretical part is about finishing and adjustment of glasses. The research is focused on frequency of mistakes during grinding process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. David Severa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.