Theses 

A Comparative Analysis of English and Czech Idioms Related to Music – Bc. Zuzana Holíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Zuzana Holíčková

Bakalářská práce

A Comparative Analysis of English and Czech Idioms Related to Music

A Comparative Analysis of English and Czech Idioms Related to Music

Anotace: Tato práce je srovnávací analýzou anglických idiomů souvisejících s hudbou a jejich českých protějšků. Poskytuje teoretický podklad pro další výzkum a definuje pojem idiom. Hlavním cílem práce je analyzovat sesbírané idiomy na základě sémantické, lexikální a formální korespondence a klasifikovat je do příslušných kategorií. Následně práce provádí evaluační analýzu založenou na konceptu sdílených obrazností a konotací idiomů.

Abstract: This thesis is a comparative analysis of English idioms related to music and their Czech counterparts. It provides a theoretical background for the purpose of the research and defines the term ‘idiom’. The main aim of the thesis is to analyze the collected idioms on the basis of semantic, lexical, and formal correspondence, and to classify them into respective categories. Subsequently, the thesis gives an evaluative analysis based on the concept of shared imageries and connotations of idioms.

Keywords: idioms, idiom analysis, phraseology, music, correspondence, connotations, English, Czech

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Mihai

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz