Bc. Roman Petruška

Diplomová práce

Marketingová strategie Izonex Group s.r.o.

Marketing strategy of Izonex Group s.r.o.
Anotace:
Cílem práce je vytvoření marketingové strategie Izonex Group s.r.o. a následné doporučení pro zlepšení pozice na trhu. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů marketingu, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, tvorby marketingové strategie. Praktická část obsahuje představení vybrané společnosti, analýzy, které vykreslují současnou situaci podniku. V práci je zkoumáno vnější prostředí díky …více
Abstract:
The aim of the thesis is to create a marketing strategy for Izonex Group s.r.o. and subsequent recommendations for improving the market position. The theoretical part is focused on defining the concepts of marketing, analysis of external and internal environment, creating a marketing strategy. The practical part contains an introduction of the selected company, analyzes that show the current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/a9pfu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management