Bc. Kamila Jakubcová, DiS.

Diplomová práce

Studie efektivity léčby amblyopie u dětí okluzní terapií s různými modalitami aktivní pleoptiky

The study of an efficiency in treatment amblyopia relevant to the children occlusion therapy and different variations of active therapy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou amblyopie. Teoretická část obsahuje definici amblyopie, její druhy, možnosti jejího vyšetřování a léčby. Praktickou částí je výzkum, který stanovuje efektivitu léčby u dětí s amblyopií ve věku 3 až 8 let. Jsou zde analyzovány některé důležité faktory, které mohou efektivitu léčby ovlivňovat.
Abstract:
This diploma work deal with problems of amblyopia. Theoretical part includes definition of the term „amblyopia“, its sorts, possibilities of its examination and treatment. In practical part there is a research that determines effectiveness of treatment at children with amblyopia in age from 3 to 8 years. There are analysed some important factors, wich may influence effectiveness of the treatment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
  • Oponent: MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta