Vira Šestak

Bachelor's thesis

Oddlužení fyzických osob ve světle proměn

Debt relief of natural persons in the perspective of changes
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá změnami v právní úpravě institutu oddlužení v České republice. Věnuje se jak proběhlým změnám, které přinesla tzv. akreditační novela, tedy zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), především se ale zaměřuje na nadcházející změny, které přinese tzv. oddlužovací novela. Návrh oddlužovací novely vzešel …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the amendments to the legal regulation of the debt relief procedure in the Czech Republic, both the amendments that have been brought by the so-called Accreditation Amendment, Act no. 64/2017 Coll., which revises Act no. 182/2016 Coll., On Bankruptcy and Its Resolution (Insolvency Act), but primarily the upcoming amendments, which will bring so-called Debt Relieving Amendment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedúci: Jiřina Hásová
  • Oponent: Tomáš Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76212