Mgr. Petr Klimeš

Bakalářská práce

Cyklistika - životospráva a výživa cyklisty

Cyclist's way of living and nourishment
Anotace:
KLIMEŠ P., Životospráva a výživa cyklisty, MU, FSpS, Brno,2007,48 stran V první části mojí práce se zabývám správnou životosprávou a jejími vlivy na cyklistu. Druhá část obsahuje zásady správnévýživy. Dále pak rozbory jednotlivých složek potravy a jejich aplikaci v jednotlivých odvětvích cyklistiky.
Abstract:
KLIMEŠ P., Cyclist’s Way of Living and Nourishment, MU, FSpS, Brno, 2007, number of pages 48 The former part of my thesis is concerned with right way of living and its influences on cyclists. The latter part is about principles of correct diet. Moreover, analyses of individual components of nourishment and their application in particular cycling branches are discussed in my thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Práce na příbuzné téma