Vladimír TABAK

Bakalářská práce

Obnova blokového řízení

Renew of block proceeding
Anotace:
Bakalářská práce se týká mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení aplikovaného na zkrácené řízení o přestupcích, a sice blokového řízení. V práci se zabývám obnovou správního řízení dle správního řádu ve vztahu k institutu blokového řízení upraveného v zákoně o přestupcích, a zejména je pak poukazováno na sporná ustanovení správního řádu ve vztahu k obnově blokového řízení. Dále je v práci …více
Abstract:
Work concerning the extraordinary appeal - restoring control applied to summary proceedings for offenses, namely block management. The work deals with the renewal of the administrative proceedings pursuant to the Administrative Procedure Code in relation to institute block proceedings under the Act on Offences and above all, to make reference to the disputed provisions of the Administrative Procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TABAK, Vladimír. Obnova blokového řízení. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/