Bc. Markéta Prošvicová

Diplomová práce

Cílená zpětná vazba ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ

Targeted Feedback in Teaching Civics in Lower Secondary Schools (ISCED 2)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aplikací technik cílené zpětné vazby v hodinách občanské výchovy na 2. stupni ZŠ s cílem pozitivním způsobem ovlivnit žákovo sebepojetí. V první části práce jsou vymezeny pojmy: hodnocení, teorie mindset a motivace. V následující kapitole je navrženo hodnocení ze strany učitele. Další část práce je věnována technikám cílené zpětné vazby a jejich vhodné a efektivní aplikaci …více
Abstract:
The thesis deals with the application of techniques of targeted feedback in civics on the second grade of primary school in order to positively influence the pupils´ perception of their own personality. The first part of the thesis defines these terms: evaluation, the theory of mindset and motivation. In the following chapter the evaluation by a teacher is suggested. The other part of the theses is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prošvicová, Markéta. Cílená zpětná vazba ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická