Bc. Ivo KRATOCHVÍL

Master's thesis

Smart Grids distribuční soustavy velkého průmyslového podniku

Smart Grids in distribution system of great electrical industry
Abstract:
Cílem této práce je představit pojem Smart Grids a porovnat tuto technologii se stávajícími. Dále pak popsat nové technologie, které se Smart Grids souvisejí. Koncept Smart Grids byl následně implementována do již existující lokální distribuční sítě ArcelorMittal Ostrava. Díky Smart Grids se tato lokální distribuční síť nejen zmodernizovala, ale stala i hospodárnější a bezpečnější. Výsledek této práce …more
Abstract:
The Master theses presents the concept of Smart Grids and compare this technology with current technology. Then describes new technologies which could be used in it. Smart Grids have been implemented into the local distribution network of ArcelorMittal Ostrava. This local distribution network with Smart Grids started to be much more modern, more efficient and safer. The result of the Master theses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍL, Ivo. Smart Grids distribuční soustavy velkého průmyslového podniku. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/