Lukáš Hrabovský

Diplomová práce

Analýza a návrh marketingové strategie společnosti CZ TOP TRADE s.r.o

Analysis and design of marketing strategy of CZ TOP TRADE Ltd.
Anotace:
Jak plyne z názvu, diplomová práce Analýza a návrh marketingové strategie společnosti CZ TOP TRADE s.r.o. se zabývá nastavením správné marketingové strategie podniku působícího na trhu B2B ve strojírenském odvětví. Pro zjištění vazeb působících na tomto trhu jsem využil analýzu makrookolí v podobě PEST analýzy, mikrookolí pomocí Porterova modelu 5 sil, výstupy analýz jsem spojil ve SWOT analýzy a pomocí …více
Abstract:
As it follows from the title, the thesis Analysis and design of the marketing strategy of CZ TOP TRADE Ltd. is concerned with setting the right marketing strategy for an enterprise operating on the B2B market in the engineering sector. In order to find out the links on this market, I used external analysis in the form of PEST analysis, internal analysis with Porter's Five Forces, then I combined the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: Jan Mareš
  • Oponent: Jana Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75492