Ing. Kateřina Grohmannová

Master's thesis

Postoj Organizace spojených národů ke konfliktu ve Rwandě

Attitude of the United Nations to the conflict in Rwanda
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá genocidou, která proběhla ve Rwandě v roce 1994 a postojem, který k problému zaujala Organizace spojených národů. První část práce se věnuje historii země, kde lze najít kořeny nevraživosti mezi kmeny Hutuů a Tutsiů. Stěžejní část práce je pak zaměřena na postoj Organizace spojených národů k tomuto konfliktu. Vedle misí, které OSN do Rwandy vyslala, jsou rozebrány i postoje …viac
Abstract:
This thesis deals with the issues of Rwandan genocide which took place in 1994 and also with the attitude of the UN to this problem. First part is devoted to history of the country, where the roots of hatred between Hutu and Tutsie are to be found. The crucial part of the thesis is focused on the attitude of the UN to this conflict. Attention is paid also to the missions which were sent to Rwanda by …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta