Bc. Viera Novotná

Bakalářská práce

Stilistische und persuasive Mittel der politischen Rede

Stylistic and Persuasive Means in Political Speech
Abstract:
This bachelor thesis deals with stylistic and persuasive means in political speech. In the first, theoretical part, a function of speech in politics and political speech itself are described. There are separate chapters devouted to stylistics, rhetoric and strategies of persuasion. It is dealt with the analysis of two political speeches delievered by a german chancellor Angela Merkel in the practical …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá štylistickými a persuasívnymi prostriedkami v politickej reči. V prvej časti - teoretickej - je bližšie popísaná úloha reči v politike a politická reč. Samostatné kapitoly sú venované štylistike, rétorike a presvedčovacím stratégiám. V praktickej časti sa práca zaoberá rozborom dvoch konkrétnych politických rečí nemeckej kancelárky Angely Merklovej. Rozbor je zameraný …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura