Theses 

Těžká a hluboká mentální retardace – Eliška Kazdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eliška Kazdová

Bakalářská práce

Těžká a hluboká mentální retardace

Severe and Profound Mental Retardace

Anotace: Resumé: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků s těžkou mentální retardací, v rehabilitační třídě speciální školy. Zabývá se využitím alternativních metod a terapií, které se v edukačním procesu u těchto jedinců používají. Předmětem výzkumu bylo zjistit, zda jim terapie pomáhají v jejich rozvoji. Teoretická část charakterizuje mentální postižení a ukazuje přístupy ke vzdělávání jedinců s mentálním postižením. Dále se zabývá vzdělávacím systémem těchto žáků v České republice a srovnává ho s vzdělávacími systémy v zemích Evropské unie. Druhá kapitola se zaměřuje na vybrané terapie, které se využívají při vzdělávání jedinců s mentální retardací, mezi které patří hipoterapie, canisterapie a muzikoterapie. Třetí kapitola obsahuje výzkum, který byl prováděn metodou pozorování, technikou dotazníku a studiem spisové dokumentace. Výsledky výzkumného projektu byly zpracovány do podoby tabulek a grafů.

Abstract: Summary: The presented bachelor work occupies with education of pupils with a heavy mental retardation, who are educated in a rehabilitation class of a remedial school. And with using alternative methods of therapies, which are used in educational process by these individuals. The object of the research was to find out if the therapies help them to develop. The theoretic part characterizes the mental handicap and shows the accesses to education of mental handicapped individuals. It also occupies with the educational systém of these pupils in Czech Republic and it compares it with the educational systém in EU countries. The second chapter concentrates on therapies, which are used by educating individuals with mental retardation like hippotherapy and therapy based on music and dogs. The third chapter contains the research, which was made by using a method of observation, poll technic and by studying file documentation. Results of the research project were processed into tables and graphes.

Klíčová slova: Klíčová slova, canisterapie, hipoterapie, mentální retardace, rehabilitační třída, speciální vzdělávání.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kazdová, Eliška. Těžká a hluboká mentální retardace. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz