Mgr. Markéta Hulánová

Master's thesis

The need of bridging the ELT gap between Pre-school and Primary school education

The need of bridging the ELT gap between Pre-school and Primary school education
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá skutečností, že stále velmi malé množství dětí má možnost v rámci výuky cizích jazyků zažít kontinuální přestup mezi mateřskou a základní školou. Důvod napsání této práce byl primárně za účelem příspěvku do tohoto široce diskutovaného tématu. Teoretická část detailně pojednává o kurikulárním pozadí výuky cizích jazyků, které výrazně ovlivňuje situaci vzdělávání v České …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the fact that there are still not many children who have the chance to experience smooth and continuous process of transition in English language learning between pre-school and primary school. This thesis was mainly written in order to contribute to this widely discussed topic. The theoretical part focuses on the curricular background of teaching foreign languages which …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta