Kateřina CABRNOCHOVÁ

Bachelor's thesis

Hudba a její využití u klientů s mentálním postižením ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích ve volném čase Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home

Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home
Abstract:
Anotace Bakalářská práce popisuje možnosti využití hudby a jednotlivých hudebních činností ve volném čase ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku mentální retardace, zabývá se etiologií, hlavními znaky mentální retardace, klasifikací, popisem charakteristických znaků u jednotlivých kategorií mentální retardace, rodinnou výchovou, ústavní péčí a výchovou …more
Abstract:
Annotation The Bachelor?s Thesis describes the possibility of using music and applying individual musical activities during free time in the Chotěšice Special Youth Home. The theoretical section of the Thesis focuses on mental retardation, deals with aetiology, the main features of mental retardation, classification, description of characteristic features of individual categories of mental retardation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CABRNOCHOVÁ, Kateřina. Hudba a její využití u klientů s mentálním postižením ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích ve volném čase Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta