Petr TYKVA

Bakalářská práce

Porovnání výkonů ve vybraných motorických testech u chlapců 5. tříd navštěvujících městské a venkovské školy na okrese Nymburk

Comparison of performances in selected motor tests in boys 5th classes attending urban and rural schools in the district Nymburk
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje výzkumu, který hodnotil a srovnával tělesnou zdatnost a úroveň pohybové výkonnosti žáků docházejících do pátých tříd městských a venkovských základních škol na okrese Nymburk. Pro naše účely jsme vybrali testovou baterii Unifittest (6 60). Prostřednictvím čtyř motorických testů (skok daleký z místa odrazem snožmo, leh sed opakovaně, vytrvalostní člunkový běh na 20 metrů …více
Abstract:
This thesis is focused on the research which was to assess and compare a physical ability and a locomotive performance level of pupils in Year 5 of town´s and village´s primary schools in Nymburk district. For our purposes Unifittest (6 - 60) was chosen. A locomotive performance level was elicited by four motor tests (two-footed place-long jump, repeated sit-up, 20 meters shuttle run, 4 x 10 meters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TYKVA, Petr. Porovnání výkonů ve vybraných motorických testech u chlapců 5. tříd navštěvujících městské a venkovské školy na okrese Nymburk. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta