Ing. Michaela Antušáková

Bakalářská práce

Historie a současnost ostravského průmyslu

History and todays of Ostrava industry
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Historie a současnost ostravského průmyslu“ je analýzu vzniku, vývoje a současného stavu průmyslové výroby v Ostravě. První část se zabývá historii těžkého průmyslu. Konkrétně popisuji počátky důlní činnosti, hutnictví a strojírenství. Další část je zaměřena na hlavní rysy a dopady transformace. Srovnávám v ní dobu před rokem 1989 a po něm, uvádím hlavní změny a trendy v …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „History and todays of Ostrava industry“ is an analysis of the origin, development and current situation of industrial production in Ostrava. At first part I attend a history of heavy industry. Specifically I describe beginning of minning, metalurgy and engineering. Next part is focused on the main features and implications of transformation. I compare a situation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch