Bc. Martina Šašmová

Bakalářská práce

Návrh a optimalizace laktátových vyšetření pro potřeby funkční zátěžové diagnostiky

Design and optimization lactate´s examination for the needs of functional diagnosis exercise
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout a optimalizovat laktátová vyšetření pro potřeby funkční zátěžové diagnostiky, které budou využitelné v Laboratoři sportovní motoriky Technické Univerzity v Liberci. Na základě současném pohledu na fyziologii laktátu a průzkumu služeb ve vybraných laboratořích v České republice jsem sestavila strukturu provedení a způsob vyhodnocení laktátové křivky a tzv …více
Abstract:
The main goal of my bachelor´s essay was to suggest and optimize lactate investigations for the needs of functional exercise-testing diagnostics, which will be usable in the Laboratory of sports motor activity of Technical University in Liberec. On the basis of contemporary view of lactate physiology and the survey of services in chosen laboratories in the Czech Republic I made up a structure of realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2012
Zveřejnit od: 10. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Václav Bitter

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šašmová, Martina. Návrh a optimalizace laktátových vyšetření pro potřeby funkční zátěžové diagnostiky. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie (bak.)

Práce na příbuzné téma