Iva MATĚJÍČKOVÁ

Diplomová práce

Humor Divadla Járy Cimrmana - v českém originále a v anglickém překladu vybraných her

The Humour of the Jára Cimrman Theatre - in the Czech original and selected English translations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá specifičností humoru Divadla Járy Cimrmana, možnostmi jeho překladu a využitím těchto překladů v jazykové výuce. Cílem je poskytnout srovnání překladatelských postupů vybraných autorů a posoudit jejich vzdělávací potenciál. Zaměřujeme se zde na překlad hry Záskok autorské dvojice Emílie Machalové a Briana Stewarta z divadelního souboru Cimrman English Theatre, dále na …více
Abstract:
This diploma thesis concentrates on the specificity of the Jára Cimrman Theatre humour, the possibilities of its translation and the usage of said translations in language teaching. The aim is to provide a comparison of the individual approaches to selected authors' translations and to investigate the translations' didactic potential. We emphasise the translations by Emília Machalová and Brian Stewart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJÍČKOVÁ, Iva. Humor Divadla Járy Cimrmana - v českém originále a v anglickém překladu vybraných her. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Anglický jazyk - Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma