Dana VELIMSKÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče a komunikace s pacientem na operačním sále

Nursing care and communication with patient at operating theatre
Anotace:
Téma bakalářské práce ošetřovatelská péče a komunikace s pacientem na operačním sále bylo zvoleno pro zmapování problematiky současné úrovně ošetřovatelské péče a komunikace s pacientem v prostředí, které je pro většinu z nich stresující a klade zvýšené nároky jak na ošetřovatelskou péči, tak i na komunikaci. V dnešní době je toto téma velmi aktuální, protože se do popředí dostává spoluúčast pacientů …více
Abstract:
The theme of the Bachelor Degree Work Nursing Care and Communication with the Patient in the Operating Theatre was chosen to map out the issue of the current level of the nursing care and communication with the patient in the environment which is for most of them stressful and makes increased demands both on the nursing care and on communication too. Nowadays this theme is very topical as patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELIMSKÁ, Dana. Ošetřovatelská péče a komunikace s pacientem na operačním sále. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u363bz u363bz/2
3. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2012
Bulanova, L.
4. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.