Bc. Adam DEKAN

Diplomová práce

ZÁSOBNÍK PRŮPRAVNÝCH CVIKŮ A HER PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH IN-LINE DOVEDNOSTÍ PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (VIDEOPROGRAM).

Training execises and games to develop basic in-line skills for younger school age (videoprogram)
Anotace:
Práce obsahuje videoprogram, který bude sloužit jako zásobník průpravných her a cvičení pro instruktory in-line bruslení. Cvičení a hry budou zaměřeny převážně pro děti mladšího školního věku k naučení nových in-line dovedností a zdokonalení již osvojených dovedností.
Abstract:
This thesis presents of training exercises and games to develop basic in-line skills for younger school age. Exercise and games will focus mainly for school children.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEKAN, Adam. ZÁSOBNÍK PRŮPRAVNÝCH CVIKŮ A HER PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH IN-LINE DOVEDNOSTÍ PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (VIDEOPROGRAM).. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/