Bc. Petra Krupová

Diplomová práce

Dopady fluktuace zaměstnanců na podnik

The impact of employee`s turnover on company
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je dopad fluktuace zaměstnanců na podnik. Teoretická část se zabývá problematikou fluktuace zaměstnanců obecně – definuje pojem fluktuace, shrnuje její faktory, pozitivní i negativní dopady, jež jsou s ní spojeny, a způsoby jejího řízení a eliminace. Praktická část je zaměřena na analýzu fluktuace ve vybraném konkrétním podniku v posledních 6 letech. Zkoumá výši fluktuace …více
Abstract:
The subject of this thesis is the impact of employee turnover on company. The theoretical part deals with problem of the turnover generally – defines the term of employee turnover, summarizes its factors, positive and negative impacts which are connected with it, and it also deals with the way we can control and eliminate the employee turnover. The practical part concentrates on analysis of employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta