Bc. Pavla Křížová

Bakalářská práce

Psychická zátěž personálu při poskytování paliativní péče

Psychological stress of staff in providing palliative care
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu psychické zátěže zdravotních sester v péči o umí-rající v hospicových zařízeních. Teoretická část práce zahrnuje problematiku stresu a psychické zátěže zdravotních sester a jejich duševní hygienu. Je zde stručně popsána historie a základní myšlenka paliativní péče a jsou zde definovány základní pojmy, jako je psychická zátěž, doprovázení, hospic a paliativní péče …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the topic of psychological stress of nurses in the care of dying in hospices. The theoretical part of the thesis involves the issue of stress of nurses and mental hygiene. There is also a brief description of the history and funda-mental idea of palliative care together with definition of basic terms like psychological stress, accompaniment, hospice and palliative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta