Marie SOCHOROVÁ

Bakalářská práce

Jazyk a styl Jiřího Hájíčka v díle Rybí krev

Language and Style of Jiří Hájíček in the Novel Rybí krev
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou románu Jiřího Hájíčka Rybí krev (2012). Teoretická část je věnována stručné charakteristice funkčního stylu umělecké literatury se zaměřením na textovou a jazykovou výstavbu textů. Následující kapitola v krátkosti popisuje život a dílo Jiřího Hájíčka. Praktická část obsahuje již vlastní rozbor textu, jenž je realizován ve čtyřech jazykových rovinách: foneticko …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the language in the novel Rybí krev (Fish Blood; 2012) written by Jiří Hájíček. In the theoretical part the functional style of literary language is briefly characterised, with regards to the structure of the text and language. The life and work of Jiří Hájíček are described in the following chapter. The practical part contains the text-analysis itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHOROVÁ, Marie. Jazyk a styl Jiřího Hájíčka v díle Rybí krev. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika - německý jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u39oh0 u39oh0/2
11. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 5. 2015
Bulanova, L.
12. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.