Theses 

Rodina a sociální opora. Typologie rodin pobírajících dávky státní sociální podpory na Třeboňsku. – Hana BEDNÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Hana BEDNÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina a sociální opora. Typologie rodin pobírajících dávky státní sociální podpory na Třeboňsku.

Family and social security benefits. Typology of families receiving social security benefits in the region Třeboň.

Anotácia: Bakalářská práce se věnuje tématu Rodina a sociální opora. V současné době by část rodin při plnění svých funkcí bez pomoci státu neobstála. Cílem práce bylo analyzovat a popsat charakteristiky rodin, které pobírají dávky státní sociální podpory a pokusit se vytvořit základní typologii těchto rodin z hlediska faktorů ovlivňujících nárok na tyto dávky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které s rodinou, rodičovskou péčí a sociální oporou souvisejí (druhy, funkce, působení). Praktická část je věnována analýze úředních dokumentů jednotlivých příjemců dávek státní sociální podpory na Třeboňsku. Identifikované typy rodin jsou dále popsány prostřednictvím případové studie.

Abstract: This bachelor is work focuses on the topic of family and social support. Some families would not currently stand a fulfillment of their functions without the state´s help. This work´s aim was to analyse and describe characteristic features of the families that are on the dole and to form a basic typology of these families, taking into account the factors that influence the claim for social security benefits. In the theoretic part basic terms are defined, the terms that are related to family, parental care and social support (types, functions, coverage). The practical part is devoted to the analysis of Třeboň´s claimants´official documents. The identified types of families are described further in a case study.

Kľúčové slová: rodina, typy rodin, rodičovská péče, sociální opora, státní sociální podpora

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
  • Zverejniť od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Olga Vaněčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41804 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BEDNÁŘOVÁ, Hana. Rodina a sociální opora. Typologie rodin pobírajících dávky státní sociální podpory na Třeboňsku.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 16:35, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz