Nikola Velčevová

Bakalářská práce

Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu

Capital asset pricing model and his application on british bond market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na model oceňování kapitálových aktiv a jeho apli-kaci na britském dluhopisovém trhu. Teoretická část vysvětluje základy modelu CAPM. V druhé části je model aplikován na pěti korporátních dluhopisech, které jsou zástupci pěti různých sektorů Velké Británie. Zkoumané období začíná listo-padem roku 2010 a končí v říjnem 2018.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on Capital Asset Pricing model and its application on british capital market. The theoretical part explanes the basics of the CAPM model. In the second part is model applicated on the five corporate bonds, which are the represents of the five different sectors of economy in Great Britain. The examined period begins in November 2010 and finishes in October 2018.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Francová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma