Nikola Velčevová

Bachelor's thesis

Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu

Capital asset pricing model and his application on british bond market
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na model oceňování kapitálových aktiv a jeho apli-kaci na britském dluhopisovém trhu. Teoretická část vysvětluje základy modelu CAPM. V druhé části je model aplikován na pěti korporátních dluhopisech, které jsou zástupci pěti různých sektorů Velké Británie. Zkoumané období začíná listo-padem roku 2010 a končí v říjnem 2018.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on Capital Asset Pricing model and its application on british capital market. The theoretical part explanes the basics of the CAPM model. In the second part is model applicated on the five corporate bonds, which are the represents of the five different sectors of economy in Great Britain. The examined period begins in November 2010 and finishes in October 2018.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Blanka Francová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
Economic policy and administration / Finances