Theses 

Hostinské živnosti ve městě Vsetíně a venkovských lokalitách Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. – Bc. Jiří PTÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Jiří PTÁČEK

Diplomová práce

Hostinské živnosti ve městě Vsetíně a venkovských lokalitách Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.

Hospitality trades in the city of Vsetín and rural areas Hornolidečsko in the second half of the 19th and the first half of the 20th century.

Anotace: Tato práce mapuje vývoj hostinců ve vybraných obcích Hornolidečska a městě Vsetíně ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Zaměřuje se zejména na změny majitelů vybraných hostinců, jejich stavební vývoj, každodennost a srovnání venkovské lokality s blízkým městským centrem. Výzkum se soustředí i na otázku propinačního práva, s ním spojeného velkostatku a rovněž vzniku prvního živnostenského řádu ve vztahu k pozdějším podmínkám udělování hostinské živnosti. Neopomíjí ani život hostinských společně s jejich osobní, profesní a specializační proměnou na přelomu 19. a 20 století, až po jejich osudy během druhé světové války a pozdější znárodňování v 50. letech 20. století. Doplňující informace se vztahují k naznačení zániku cechovní struktury a vzniku živnostenských společenstev jako nových organizací, jež zaštiťovaly hostinskou profesi.

Abstract: This thesis pursues development of inns in selected municipalities Hornolidečska and Vsetín in the second half of the 19th centrury and the first half of the 20th centrury. It focuses attention on owners changes of selected inns, building development, everyday life and comparison with a close city center. The research is focused on question propination law, with manor conection and first trade licensing order which regulate subsequent conditions of the business. It deals with publicans life their personal, professional and specialisational transformation at the turn of the 19th and 20th century and their fates during the World War II and later nationalisation 50th years of 20th centrury. Additional information relativ of the disappearance of guild structure and beginning trade associations as a new organizations which guarantee inn´s profession.

Klíčová slova: hostinec, Vsetín, Hornolidečsko, hostinský, propinační právo, živnostenský řád, velkostatek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41528 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PTÁČEK, Jiří. Hostinské živnosti ve městě Vsetíně a venkovských lokalitách Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz