Bc. Soňa Navračičová

Bakalářská práce

Akademická angažovanosť a pozitívny psychologický kapitál u študentov medicíny

Academic engagement and positive psychological capital in medical students
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to explore the relationship between academic engagement and the variables of psychological capital: self-efficacy, hope, resilience, and optimism. Furthermore, differences in academic engagement were examined in selected demographic variables (gender, year of study, work during the pandemic COVID-19). The research sample consisted of 232 Czech medical students. The …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo preskúmať akademickú angažovanosť v súvislosti s premennými psychologického kapitálu – self-efficacy, nádejou, rezilienciou a optimizmom. Sledované boli tiež rozdiely v miere akademickej angažovanosti v rámci vybraných demografických premenných (pohlavie, ročník štúdia, práca počas pandémie COVID-19). Výskumný súbor tvorilo 232 študentov medicíny v Českej republike. Výskum bol …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Wolfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta