Theses 

Zvyšování informovanosti o problematice hluchoslepoty přednáškovou a osvětovou činností u žáků prvního stupně základních škol – Bc. Jana Knoflíčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Knoflíčková

Master's thesis

Zvyšování informovanosti o problematice hluchoslepoty přednáškovou a osvětovou činností u žáků prvního stupně základních škol

Raising Awareness of Deafblindness through Lectures and Educational Activities for Pupils of Primary School

Abstract: Diplomová práce se zabývá zvyšováním informovanosti o problematice hluchoslepoty přednáškovou a osvětovou činností u žáků prvního stupně základních škol. Vymezuje problematiku hluchoslepoty, její etiologii, klasifikaci a osobnost osob s tímto duálním postižením zraku a sluchu. Také se zaměřuje na kompenzační pomůcky a komunikační systémy osob s hluchoslepotou. Práce nás také seznamuje s legislativou týkající se osob s hluchoslepotou a s organizacemi, jejichž služby mohou osoby s tímto duálním postižením traku a sluchu využívat. Jsou zde popsány možnosti jejich vzdělávání a profesního uplatnění. V praktické části jsou zpracovány výsledky výzkumného šetření, které poukazují na informovanost o problematice hluchoslepoty u žáků prvních a druhých tříd základních škol v Brně. Tato informovanost je zjišťována před a po přednášce o problematice hluchoslepoty, která byla žákům v rámci výzkumného šetření prezentována. Výsledky jsou v praktické části porovnány.

Abstract: This thesis is concerned with raising awareness about issues of deafblindness through lectures and educational activities for pupils of primary schools.It identifies issues of deafblindness, their etiology, classification and personality of people with this dual disability of sight and hearing. It also focuses on mobility aids and communication systems of persons with deafblindness. The thesis also introduces to us the legislation concerning persons with deafblindness and organizations whose services persons with this dual sight and hearing disabilities can use. There are described the possibilities of their education and careers. The practical part presents the survey results which shows the awareness about deafblindness of students in first and second classes of primary schools in Brno. This awareness is detected before and after the lecture about the issue of deafblindness which was presented to pupils as part of the research. The results are compared at the practical part.

Keywords: hluchoslepota, etiologie hluchoslepoty, klasifikace jedinců s hluchoslepotou, komunikační systémy osob s hluchoslepotou, organizace pro jedince s hluchoslepotou, příprava na povolání, profesní uplatnění, informovanost, deafblindness, causes of rise for deafblindness, classification of the people with deafblindness, communication systems of the people with deafblindness, organization for the people with deafblindness, preparation for the choice of the occupation, profesional use, awareness of deafblindness

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 04:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz