Bc. Veronika Jirková

Diplomová práce

Analýza výtvarných technik na základě aplikace vzdělávacího obsahu oboru Výtvarná výchova na základní škole speciální

The Analysis of art techniques on the application base of the educational contents of the subject Art at special school elementary education
Anotace:
Tématem diplomové práce je Analýza výtvarných technik na základě aplikace vzdělávacího obsahu oboru Výtvarná výchova na základní škole speciální. Hlavním cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat, jaké výtvarné techniky vzdělávacího oboru Výtvarná výchova jsou vhodné pro žáky základní školy speciální vzhledem k jejich specifickým potřebám. Obsah diplomové práce je členěn do čtyř kapitol, z …více
Abstract:
The subject of the Master´s thesis it The Analysis of art techniques on the application base of the educational contents of the subject Art at special school elementary education. The main aim of this thesis is to describe and analyse which art techniques are suitable for pupils of elementary special school in relation to their specific needs. The thesis is divided into four chapters. Firstly, three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta