Bc. Radka Vojtíšková

Diplomová práce

Evropský trh práce, volný pohyb pracovních sil a úloha\nl{}Evropských služeb zaměstnanosti Eures

The European labour market, free movement of workers and the task of European Employment Services Eures
Anotace:
Tato práce je věnována evropskému trhu práce po rozšíření Evropské unie v roce 2004. Představuje volný pohyb pracovních sil jako jednu ze svobod jednotného vnitřního trhu Evropské unie a zkoumá jeho dopady na evropský trh práce, migrující pracovníky a vybrané instituce veřejného sektoru. Práce analyzuje praktický nástroj Evropské komise na podporu mobility pracovní síly - Evropské služby zaměstnanosti …více
Abstract:
This work is focused on the European labour market after European Union enlargement in 2004. It presents free movement of workers as one of the European single market freedom and clarifies its impacts on the European labour market, migrant workers and chosen public authorities. This work analyses European Employment Services - Eures as one of practical focused European Commission tool for labour mobility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vojtíšková, Radka. Evropský trh práce, volný pohyb pracovních sil a úloha\nl{}Evropských služeb zaměstnanosti Eures. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru