Bc. Alena Hanáková

Diplomová práce

Procesní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení

Procedural Rules and Ordre Public in International Arbitration
Anotace:
Cílem práce je vymezit rozsah autonomie vůle v mezinárodním rozhodčím řízení v české procesní úpravě a stanovit limity, které musí být respektovány. Po úvodním vymezení povahy řízení a pojmu mezinárodního rozhodčího řízení navazuje výklad týkající se procesních norem z pohledu teorie a následně konkrétních pravidel českého právního řádu. Dále je pozornost věnována vymezení a obsahu veřejného pořádku …více
Abstract:
The aim of this thesis is to define the scope of the autonomy of will in the international arbitration with regard to the Czech procedural law and to determine the limits to be respected. After the initial definition of the character of arbitration and of the term of international arbitration, the exposition of procedural rules from the theoretical point of view is presented as well as the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta