Bc. Anna Vašíčková

Bakalářská práce

Hodnoty v rodinné výchově českých katolíků. Tradiční, moderní nebo postmoderní?

The Values in the Family Upbringing of Czech Catholics. Traditional, modern or postmodern?
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnotami v rodinné výchově českých katolíků. Zaměřuje se na tradiční, moderní či postmoderní obsah těchto hodnot. Úvodní část přibližuje hodnoty tradičního, moderního a postmoderního období společnosti a následně také rodin těchto období, přičemž neopomíjí tématiku rodinné výchovy k hodnotám. Součástí úvodní části je také kapitola, která se věnuje katolické duchovní …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the values in the family upbringing of Czech Catholics. It focuses on traditional, modern or postmodern content of these values. The Introductory part clarifies the values of traditional, modern and postmodern periods of the society and consequently values of the families of those periods. At the same time it doesn´t omit the theme of family upbringing to values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Pevná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta