Bc. Michaela Kotalíková

Diplomová práce

Vojenské intervence mezinárodních organizací v Bosně a Hercegovině a v Kosovu po studené válce

Armed Intervention of International Organisations in Bosnia and Hercegovina and Kosovo after the Cold War
Anotace:
Balkánský poloostrov byl vždy považován za značně nestabilní oblast. Státy, které se dnes nacházejí na jeho území, mají velmi dlouhou a pestrou minulost, která se odráží v národní identitě, a která sehrála velmi důležitou roli ve formování zdejších národních útvarů do podoby, jakou známe dnes. Ani v současné době se nedá říci, že by se tamní situace uklidnila. Balkánský region stále zůstává tzv. evropským …více
Abstract:
Balkan peninsula has always been considered a very unstable region. States that are now spreading within its territory have a long and rich history that is reflected in their national identities and which played a very important role in shaping their statehood, as we know it today. Even in present days we cannot say the situation improved significantly. Balkan region still remains a “powder keg of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy