Bc. Eva Weisová

Bachelor's thesis

Reklama na alkohol a její působení na děti a adolescenty

The alcohol advertising and its impact on children and adolescents
Abstract:
Bakalářská práce „Reklama na alkohol a její působení na děti a adolescenty“ popisuje problematiku reklamy na alkohol a její možný vliv na děti a adolescenty. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje psychologii reklamy, struktuře reklamy a její škodlivosti a rozumnému užívání médií. Dále práce popisuje pojem alkohol a závislost na alkoholu. Praktická část …more
Abstract:
The bachelor thesis describes the issue of alcohol advertising and possible effects on children and adolescents. The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part deals with psychology of advertising, advertising structure, harmfulness of advertising and moderate use of media. Furthermore, the thesis defines the notion of alcohol and alcohol addiction. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta