Theses 

Obecní policie a její oprávnění v souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích – Bc. Petr Flídr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Flídr

Bakalářská práce

Obecní policie a její oprávnění v souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích

Municipal Police and Its Competency Related to Safety and Flow of Traffic on Roads

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obecní policie, především oprávněními strážníků obecní policie v rámci jejich činnosti v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Na tyto kompetence je v této bakalářské práci nahlíženo jak v rovině praktické, tak v rovině teoretické. Tato práce na úvod začleňuje obecní policii, co by subjekt, do systému veřejné správy a vymezuje některé z obecných základních pojmů a definic nezbytných pro výkon obecní policie. V této části je taktéž zmíněn vztah obce a obecní policie. V další řadě se v této práci věnuji přestupkům v oblasti provozu na pozemních komunikacích, které je strážník obecní policie zmocněn projednávat v blokovém řízení.

Abstract: This thesis deals with the issue of the municipal police, primarily with the competencies of municipal police officers related to safety and flow of tradic on roads. These competencies are pointed out in practical level and in theoretical level too. In the beginning, this thesis subsumes municipal police as a entity to the system of public administration and specifies some general basic therms and definitions which are necessary for municipal police officer´s performance. In the same part, there is also mentioned relationship between municipality and municipal police. In another way, in this thesis, I apply offences in sphere of safety and flow of traffic on roads which are municipal police officers entitled to solve in block procedure.

Klíčová slova: obecní policie, strážník obecní policie, oprávnění, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích Municipal policmunicipal police officer, competency, safety and flow of traffic on roads

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:11, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz