Bc. Petr Flídr

Bakalářská práce

Obecní policie a její oprávnění v souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích

Municipal Police and Its Competency Related to Safety and Flow of Traffic on Roads
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obecní policie, především oprávněními strážníků obecní policie v rámci jejich činnosti v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Na tyto kompetence je v této bakalářské práci nahlíženo jak v rovině praktické, tak v rovině teoretické. Tato práce na úvod začleňuje obecní policii, co by subjekt, do systému veřejné správy a vymezuje …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of the municipal police, primarily with the competencies of municipal police officers related to safety and flow of tradic on roads. These competencies are pointed out in practical level and in theoretical level too. In the beginning, this thesis subsumes municipal police as a entity to the system of public administration and specifies some general basic therms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta