Bc. Jan BENEŠ

Diplomová práce

Automatické rozpoznávání lidské tváře pomocí neuronových sítí

Automatic face recognition using neural networks
Abstract:
The goal of this study is to design and implement an end-to-end facial recognition system. The first part is focused on a general overview of modern methods followed by an in-depth description of state-of-the-art research of loss functions. The emphasis is being put on the ArcFace loss as it is the research which forms the basis of the facial recognition system implemented in this thesis. The second …více
Abstract:
Cílem této práce je návrh a implementace systému rozpoznávání obličeje. V první části je poskytnut přehled moderních metod, na který navazuje podrobný rozbor výzkumu ztrátových funkcí. Důraz je kladen na ztrátovou funkci ArcFace. Tato funkce byla použita při trénování modelu, jenž tvoří jádro systému implementovaného v rámci této práce. Druhá část práce obsahuje návrh a popis implementace systému. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Hrúz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Jan. Automatické rozpoznávání lidské tváře pomocí neuronových sítí. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika