Eva Millová

Bakalářská práce

Komparace vybraného produktu neživotního pojištění

Comparison of a Non-Life Insurance Product, Case Study
Abstract:
The objective of this bachelor thesis was to characterize non-life insurance products, to compare the selected product of three insurance companies and to evaluate the results of comparison of the selected non-life insurance product. An important part of the thesis is a theoretical description of non-life insurance, including key words, its breakdown and a more detailed characteristic of the selected …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo charakterizovanie produktov neživotného poistenia, porovnanie vybraného produktu u troch poisťovní a vyhodnotenie výsledkov komparácie vybraného produktu neživotného poistenia. Dôležitou súčasťou práce je teoretický popis neživotného poistenia vrátane kľúčových slov, jeho členenie a podrobnejšia charakteristika vybraného poistného produktu, ktorým je poistenie zodpovednosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Alois Rous, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Polák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management