Bc. Šimon Zouvala

Bakalářská práce

Implementace metod MGC a OGC pro výpočet parciálních atomových nábojů

Implementation of MGC and OGC methods for calculation of partial atomic charges
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme výpočtům a využití parciálních atomových nábojů. Výpočet těchto nábojů je možný buď kvantově mechanickými metodami, které jsou přesnější ale časově náročnější nebo pomocí empirických metod, které jsou rychlejší, ale obsahují výrazně větší míru aproximací. Empirické metody dále dělíme na ty, které se snaží reprodukovat náboje z kvantové mechaniky a na ty, které definují …více
Abstract:
In this bachelor thesis we deal with calculations and application of partial atomic charges. The calculation of these charges is possible by quantum-mechanical methods, which are more accurate but time-consuming, or by empirical methods that are faster but contain a larger approximation. We divide the empirical methods into those that try to reproduce the charges of quantum mechanics and those that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Raček, doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lukáš Pravda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta