Theses 

Online galerie: využití J2EE s JPA – Ing. Petr Bludský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

Display description

Ing. Petr Bludský

Bachelor's thesis

Online galerie: využití J2EE s JPA

Online gallery using J2EE with JPA

Abstract: Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci galerie na platformě Java 2 Enterprise Edition za použití frameworku Struts 2 a Java Persistence Api společně s Oracle Toplink jako databázové vrstvy. Práce bude obsahovat E-R model a jeho detailní rozbor. Použity budou taktéž návrhové vzory jako MVC (Model View Controller) nebo interceptor a knihovny pro práci s obrázky v javě (ořezávání, vytváření náhledů). Frontendová část galerie bude optimalizována pro internetové vyhledávače (SEO) a bude využívat javascriptového frameworku MooTools. Jako aplikační server je zvolen Tomcat, jako databáze PostgreSQL.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to develop an internet gallery application based on the Java 2 Enterprise Edition Platform using the Struts 2 framework and Java Persistence Api together with Oracle Toplink as a database layer. The thesis will include a database E-R model and its detail analysis. Objected oriented patterns such as MVC (Model View Controller) or interceptor and Java libraries for working with images (resizing, making thumbnails) will also be used. The frontend part will be optimized for various search engines and will also use the Javascript framework MooTools. An application server Tomcat hase been chosen to deploy the application while PostgreSQL will serve as a database engine.

Keywords: Java, Java Persistence Api, Struts, Oracle, galerie

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Iva Rulićová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12682 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bludský, Petr. Online galerie: využití J2EE s JPA. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 02:32, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz