Bc. Jana Vaňková

Diplomová práce

Analýza diskusních fór - migrace jako veřejné téma

Analysis forums - migration as a public issue
Anotace:
Předložená práce se zabývá tématem migrace, tak jak je prezentováno v internetových diskusních fórech. Migraci práce pojímá jako veřejné téma, které je diskutované právě v online médiích, jakožto moderním komunikačním prostředku. Diskuse jsou zkoumány metodou obsahové analýzy, v její kvalitativní i kvantitativní formě, která umožňuje zkoumat jak obsahovou stránku, tak i četnost zastoupených znaků diskusí …více
Abstract:
This paper focuses on the topic of migration, as it is presented in online discussion forums. Migration is in this theses conceived as a public topic that is discussed heavily in online media, which are the modern means of communication. Discussions are examined by using content analysis in the qualitative and quantitative form, which lets examine both the contents as well as the frequency of characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství