Kateřina IVANOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj dítěte a prožitkové učení v MŠ

Child development and experiential learning in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Rozvoj dítěte a prožitkové učení v MŠ" se zabývá významem prožitkového učením pro rozvoj vzdělávání dětí předškolního věku v institucionálním zařízení. Teoretická část bakalářské práce vymezuje pojem učení. Předkládá samotné období batolecího a předškolního věku a jeho rozvoj. Více se zaměřuje na samotný pojem prožitkového učení. Popisuje místo prožitkového učení v RVP PV …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Child development and experience-based learning in preschool education" is concerned with the implication of experience-based learning for child education development in the institutional system. The theoretic part of thesis discribes the conception of study a period of toddle and preschool age and its development. This part directs on conception of experience-based learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVANOVIČOVÁ, Kateřina. Rozvoj dítěte a prožitkové učení v MŠ. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy