Bc. Michaela Varaďová

Master's thesis

Hospodářský vývoj luhačovického panství v 17. století

Economic development of the Luhačovice manor in the 17th century
Abstract:
Diplomová práce Hospodářský vývoj luhačovického panství v 17. století se zabývá rozborem urbářů z roku 1640, z let 1656–1659 a z roku 1664. Navíc je doplněna o lánový rejstřík panství z roku 1670, jehož účelem je charakterizovat a popsat ekonomické i sociální poměry na panství Luhačovice v 17. století. První část práce se věnuje mikrohistorické metodě práce a vnější a vnitřní kritice urbářů a lánového …more
Abstract:
The diploma thesis Economic development of the Luhačovice manor in the 17th century deals with the analysis of the urbaria from 1640, 1656–1659 and 1664. Furthermore is supplemented by the field register from 1670 whose purpose is to characterise and describe the economic and social conditions on the Luhačovice manor in the 17th century. The first part is focused on the microhistorical method and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in History