Bc. Aleš Pacner

Diplomová práce

Vojenský zásah NATO v Libyi v roce 2011 z pohledu konceptu humanitární intervence

NATO 2011 Military Operation in Lybia and the Concept of Humantiarian Intervention
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem vojenského zásahu NATO v Libyi v roce 2011 z hlediska konceptu humanitární intervence. Práce se nejprve věnuje konceptu humanitární intervence a souvisejícím náhledům na otázky státní suverenity. Práce se poté podrobně zabývá přístupem Responsibility to Protect, který představuje dosavadní završení vývoje konceptu humanitární intervence. Poté jsou formulována …více
Abstract:
This thesis deals with the NATO 2011 Military Operation in Libya in terms of the concept of humanitarian intervention. First, the concept of humanitarian intervention is described along with related conceptions of state sovereignty. The thesis then describes in detail the Responsibility to Protect approach which currently represents the end of evolution of the humanitarian intervention concept. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií