Bc. Aleš Pacner

Master's thesis

Vojenský zásah NATO v Libyi v roce 2011 z pohledu konceptu humanitární intervence

NATO 2011 Military Operation in Lybia and the Concept of Humantiarian Intervention
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem vojenského zásahu NATO v Libyi v roce 2011 z hlediska konceptu humanitární intervence. Práce se nejprve věnuje konceptu humanitární intervence a souvisejícím náhledům na otázky státní suverenity. Práce se poté podrobně zabývá přístupem Responsibility to Protect, který představuje dosavadní završení vývoje konceptu humanitární intervence. Poté jsou formulována …more
Abstract:
This thesis deals with the NATO 2011 Military Operation in Libya in terms of the concept of humanitarian intervention. First, the concept of humanitarian intervention is described along with related conceptions of state sovereignty. The thesis then describes in detail the Responsibility to Protect approach which currently represents the end of evolution of the humanitarian intervention concept. Finally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií