Vojtěch Dýnka

Bakalářská práce

Německá vzpomínková literatura s odkazem na východní frontu druhé světové války

German Memoirs Related to the WWII Eastern Front
Anotace:
Práce seznamuje s problematikou na východní frontě druhé světové války a poukazuje na situace, které nastaly jak mezi vojáky a příslušníky armády, tak civilisty z hlediska pramenů vzpomínkové literatury, která je hlavním opěrným bodem této práce.
Abstract:
The thesis gets acquanted with eastern front of the second world war and is pointing out on situations which became betwen soldiers and members of the army and civilians. Sources come from memorial literature which is the main part of the bachelor thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dýnka, Vojtěch. Německá vzpomínková literatura s odkazem na východní frontu druhé světové války. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Specializace v historiografických vědách